Bijleveld Vitaal ingeschakeld om te helpen bij maatwerk aanpak

  Gemeente Nijmegen kiest voor maatwerk aanpak

  Al sinds 2012 ondersteunen wij gemeente Nijmegen bij het beperken van het ziekteverzuim.

  Op 16 december 2015 tekenden Irma de Vries en Sjoerd Minnema voor de tweede keer een contract met de gemeente Nijmegen. Zij ondersteunen de Gemeente bij hun maatwerk-aanpak van het verzuim.

  Eigen verantwoordelijkheid medewerkers

  Gemeente Nijmegen wil graag dat haar medewerkers gezond en zonder klachten hun werk kunnen doen. Daarom hebben ze voor de tweede keer Bijleveld Vitaal gevraagd om medewerkers hulpmiddelen te bieden om eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen om gezond en veilig te werken.

  Dit doen we door:

  • Goede voorlichting op maat van iedere medewerker
  • Passende en geschikte behandeling bij klachten
  • Werkplekvoorlichting gericht op het werken in flexkantoren
  • Trainen van huismeesters om collega's te helpen met hun werkplek

  Gemeente Nijmegen hoopt door vroeg ingrijpen, uitval door ziekte te voorkomen.

  Wij werken dicht bij en met de medewerkers van gemeente Nijmegen

  Bedrijfsfysiotherapeuten werken in company

  Doordat we binnen de gemeente werken, horen en zien we veel. Daarover adviseren we aan de leidinggevenden en meestal ook direct aan de medewerkers.

  Zonder tijdverlies hulp bieden

  Wij kunnen bij de gemeente gebruik maken van een ingerichte behandelkamer. Hier kunnen we medewerkers met klachten behandelen. Ook kunnen we eenvoudig langs hun werkplek lopen om gericht werkplekadvies te geven. Deze bedrijfsfysiotherapie op maat werkt erg efficiënt. Medewerkers verliezen geen tijd ‘reis’-tijd.

  Maar de winst zit vooral in de mogelijkheid om de medewerker te observeren in hun werk en aanwijzing te geven voor houdingsverbetering.

  Samenwerking is sleutel tot succes

  We zoeken andere professionals op voor het beste resultaat

  Wij werken nauw samen met andere professionals die voor het welzijn van de gemeente werken. Natuurlijk met de arbocoördinatoren. Ook de bedrijfsartsen, psycholoog en maatschappelijk werkster zoeken we regelmatig op voor goede afstemming.

  Werken aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden, is inspirerend

  Wij worden vaak uitgenodigd om mee te denken met ontwikkelingen binnen de gemeente Nijmegen. Zo dachten we mee aan een advies om de vitaliteit van de medewerkers te stimuleren. Ook werkten we mee aan een voorlichtingsfilmpje. Medewerkers kunnen dit via hun intranet raadplegen en zo hun beeldscherm-werkplek op een goede manier inrichten.

  logo van de gemeente Nijmegen, waar we inmiddels al zes jaar voor werken

  Anita van Kempen, arbocoördinator bij gemeente Nijmegen. Over haar ervaringen met het Gezond werken team van Bijleveld Vitaal.

  Anita van Kempen, arbocoördinator bij gemeente Nijmegen tot halverwege 2016 deelt haar waardering over de inzet van Irma de Vries en Sjoerd Minnema