Werkplekvoorlichting bij de gemeente Nijmegen

“Toen – onlangs – mijn advies als arbocoördinator werd ingeroepen na een verhuizing bij een grote afdeling van de gemeente Nijmegen, viel het mij op dat er weinig bekendheid bestond over een goede houding bij beeldschermwerk. Daarom heb ik de leidinggevende geadviseerd om werkplekvoorlichting te organiseren voor alle medewerkers. Zij hebben hiervoor Irma de Vries en Sjoerd Minnema uitgenodigd.

Zij spreken de juiste taal

Zij zijn erin geslaagd de medewerkers enthousiast te maken voor een goede werkhouding. Op een voor iedereen aanvaardbare toon hebben ze voorlichting gegeven voor de hele groep, waarbij zij zich niet schaamden om zichzelf kwetsbaar te laten zien.

Wat ik als arbocoördinator zo waardeer is dat ze pro-actief problemen signaleren. Samenwerking is vanzelfsprekend in hun houding en ze denken enthousiast mee. Als ze zich onzeker voelen, overleggen ze even.

Een paar dagen later hebben ze alle medewerkers uit de groep ook persoonlijk nog geadviseerd over hun houding. Met de leidinggevende hebben ze de belangrijkste zaken die hen zijn opgevallen, besproken. En mij hebben ze allerlei tips gegeven hoe ik het onderwerp “gezonde werkhouding” op een luchtige manier onder de aandacht kan houden. Zij zijn bij dit project een geweldige hulp voor ons geweest.

Wat ik als arbocoördinator zo waardeer is dat ze pro-actief problemen signaleren. Samenwerking is vanzelfsprekend in hun houding en ze denken enthousiast mee. Als ze zich onzeker voelen, overleggen ze even.

Anita van Kempen
arbocoördinator Gemeente Nijmegen

mei 2016