We werken allemaal langer door en dat vraagt van medewerkers en de organisatie een speciale uitdaging om nu en in de toekomst met plezier te kunnen blijven werken. 

We beïnvloeden duurzame inzetbaarheid door:Voor duurzame inzetbaarheid is veel nodig van zowel de organisatie als de werknemers

 • een gezonde leefstijl
 • aandacht voor een goede gezondheid
 • een juiste balans tussen werk en privé
 • gunstige fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden
 • het werk stelt eisen aan ons. Kennis en vaardigheden om hier goed mee om te gaan dragen bij aan duurzame inzetbaarheid.
 • werknemer- en werkgeverschap in een goede balans is onmisbaar.

Een optimale balans in werknemer- en werkgeverschap

Duurzame inzetbaarheid vereist zowel goed werknemer- als goed werkgeverschap. Goed werknemerschap benadrukt de verantwoordelijkheid om eigen kennis en vaardigheden op peil te houden.
De werkgever schept de voorwaarden voor de werknemer om deze kennis en vaardigheden te ontwikkelen en op peil te houden. Een veilige en gezonde werkomgeving zijn hierbij belangrijk.
Wij kunnen u helpen bij het vormgeven van uw duurzame inzetbaarheidsbeleid. Behalve dat wij met u meedenken, bieden wij ook een aantal aantal diensten die u kunnen helpen bij het vormgeven van uw beleid, zoals:

 • advies bij het inrichten van een veilige en gezonde werkomgeving
 • leefstijlprogramma's
 • Work Ability Index voor een helder beeld over de inzetbaarheid binnen uw organisatie
 • Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
 • onderzoek naar de fysieke belastbaarheid van uw werknemers

We werken samen met andere disciplines

Bij al onze interventies werken wij nauw met u samen en ook met andere disciplines binnen uw providerboog, zoals bedrijfsartsen, bedrijfs maatschappelijk werk en psychologen.