Met de health check krijgt u eenvoudig zicht op eventuele gezondheidrisico's

Met de Health Check testen we de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. Dit doen we met een aantal fysieke testen en met vragenlijsten. Daarbij kijken we ook naar de leefstijl van medewerkers en brengen in beeld of die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Met de health check willen we:

 • de fitheid van uw medewerkers zichtbaar maken
 • daarbij we ook hun leefstijl in kaart
 • we kijken naar het werkvermogen
 • en naar risico’s die verband houden met het werk

Met de uitkomsten adviseren we u over maatregelen die u kunt nemen om de fitheid en leefstijl van medewerkers positief te beïnvloeden.

Per persoon onderzoeken we met een health check

 • de quetelet index | BMI. Daarvoor meten we de lengte, het gewicht, de omtrek van het middel  en het vetpercentage
 • bloeddruk en hartslag in rust
 • het cholesterolpercentage en de glucosebepaling aan de hand van bloedonderzoek
 • de longfunctie
 • De leefstijl. Hiervoor vragen we de te onderzoeken persoon een vragenlijst in te vullen.

Soms breiden we dit onderzoek uit met:

 • het testen van het uithoudingsvermogen, kracht en/of lenigheid.
 • Ook meten we stress met hulp van HRV-meting

Aanpak en werkwijze

Op organisatie-niveauHet dashboard van de healt check geeft een duidelijk beeld wat goed gaat en wat aandacht vraagt op het gebied van veiligheid en gezondheid

 • samen met u stellen we de onderdelen van een health check op
 • wij maken gebruik van de Net Employability Standard van Informens
 • Dat betekent dat u na afronding van de health check op een dashboard kunt zien hoe uw organisatie ervoor staat als het gaat over de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers

Op medewerkers niveau

 • heldere analyse van de leefstijl en gezondheid op persoonsnveau
 • duidelijke rapportage aan de onderzochte persoon
 • een gesprek met de onderzochte persoon over de uitkomsten en hoe de onderzochte persoon eigen doelen op het gebied van leefstijl en gezondheid kan verbeteren of behouden.

Dit levert de health check u op

 • heldere analyse van de leefstijl en gezondheid op persoonsnveau
 • duidelijke rapportage aan de onderzochte persoon
 • een gesprek met de onderzochte persoon over de uitkomsten en hoe de onderzochte persoon eigen doelen op het gebied van leefstijl en gezondheid kan verbeteren of behouden.

De kosten van de Health Check

Met een aantal verzekeraars heeft TIGRA goede afspraken over tarieven en vergoedingen. Neemt u hierover contact met ons op.