Gezond en lekker eten is fijn voor je lichaam. Onze leefstiijlcoach en diëtiste zijn experts in leefstijlbegeleiding.

Een gezonde leefstijl vergroot de vitaliteit van medewerkers. Vandaar dat steeds meer bedrijven investeren in leefstijlbegeleiding. Onze adviseurs werk & gezondheid ondersteunen organisaties met advies en helpen u leefstiijlbeleid structureel in te passen in uw bedrijfsbeleid.

Aandacht voor welzijn en gezondheid zijn belangrijke waarden

De vergrijzing en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt zorgen dat het steeds belangrijker is om met vitale medewerkers te werken. Werknemers kijken kritischer naar bedrijven. Aandacht voor gezondheid en welzijn zijn voor hen belangrijke waarden.

Vandaar dat steeds meer bedrijven leefstijlbeleid op de agenda zetten. Irma de Vries en Sjoerd Minnema adviseren bedrijven om tot een optimaal en (kosten)effectief programma te komen. Voor de ontwikkeling hiervan hebben wij samengewerkt met TNO en we maken ook gebruik van – door TNO – ontwikkelde en gevalideerde programma’s.

Factoren waarop we inzetten bij leefstijlbegeleiding

Leefstijl hangt samen met vijf factoren, die de gezondheid beïnvloeden:

  • Voldoende beweging stimuleert alle processen van het menselijk lichaam
  • Roken heeft een zeer schadelijke invloed op het hart, onze bloedsomloop en longen
  • Alcoholgebruik heeft invloed op ons geheugen, het verlaagt de reactiesnelheid, werkt ontremmend en is slecht voor onze nachtrust
  • Gezonde voeding houdt ons vitaal en jong en draagt bij aan een goede energiehuishouding
  • Regelmatig voldoende ontspanning maken het ons mogelijk om weer bij te tanken en frisse ideeën op te doen

Aandacht voor alle factoren werkt het best

Wij pakken deze vijf factoren het liefst gezamenlijk aan in onze leefstijlbegeleiding. Wij ondersteunen bedrijven bij het opzetten van een integraal leefstijlbeleid. Omdat werknemers kunnen putten uit elkaar werkt deze aanpak het beste.

Samenwerking

Wij werken bij onze advisering en begeleiding samen met Silke Minnema. Ook werken we samen met andere interventionisten binnen uw organisatie, zoals bedrijfsartsen, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfssport enz.

Ook individuele coaching

Wij coachen op individueel niveau ook medewerkers voor wie de aanpak van hun leefstijl een juiste interventie lijkt om na ziekte terug te keren naar het werk.