voorlichting

helpt medewerkers zelf verantwoordelijkheid te nemen

Voorlichting aan medewerkers over gezond gedrag en een goede werkhouding vergroot het bewustzijn en de kennis. Hierdoor kunnen medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen. Eigen verantwoordelijkheid stimuleren is het doel van onze voorlichtings- en trainingsprogramma’s. Dat doen we afgestemd op de bedrijfscultuur.

Voorlichting en training verlagen het ziekteverzuim

Al verschillende keren hebben we meegemaakt dat het verzuim in een bedrijf spectaculair daalde na een gerichte voorlichtingsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten organiseerden we o.a. voor beeldschermwerkers, mensen in de zorg, de horeca en in de afvalinzameling. Ook verzorgen we online voorlichting aan groepen medewerkers. Bijvoorbeeld het webinar “Slimmer thuiswerken” dat we op maat voor bedrijven organiseren.

Maatwerk door voorafgaande ‘participerende observatie’

Door mee te lopen in een bedrijf en aan den lijve te ervaren wat de fysieke belasting is van het werk (participerende observatie), kunnen we op maat training en voorlichting aanbieden. Dat deden we bijvoorbeeld bij Dar afvalbeheer in Nijmegen.

Sjoerd Minnema over zijn participerende observatie bij Dar afvalbeheer in Nijmegen:

“Het helpt echt niet om een powerpoint-presentatie te geven aan afvalinzamelaars. Dus Dar-werkkleding aan, meelopen, observeren, filmen en advies geven. Dan ben je een van hen en komt de boodschap over.”